top of page

סוגי הבדיקות

Icons-Clinic-03.png

הורמונים

•  בדיקת הריון
•  תפקודי בלוטת התריס
•  הורמוני פוריות

Icons-Clinic-02.png

ביוכימיה

•  סוכר  
•  פרופיל שומנים
•  תפקודי כליה
•  ברזל
•  טרנספרין
•  ויטמין B12 + פולוק
•  פריטין
•  אלקטרוליטים

Icons-Clinic-01.png

המטולוגיה

•  ספירת דם + דיפרנציאל
•  רטיקולוציטים
•  שקיעת דם
•  קרישת דם
______________

הערה: לבדיקת המטולוגיה אין צורך בצום

Icons-Clinic-06.png

פרזיטלוגיה

•  בדיקה לאיתור אמבות ותולעים

הערה

לפני בדיקות סוכר, פרופיל שומני וויטמין B12 נחוץ צום של 12 שעות.
הבדיקות מתבצעות באוטואנליזיים חדישים

Icons-Clinic-04.png

מיקרוביולוגיה

•  תרביות גרון + בדיקה מהירה לסטרפ'
•  תרביות שתן
•  תרביות צואה
•  תרביות פצע
•  תרביות נרתיקיות 

bottom of page